Näitus „Valka haigla aegade lõikes”

Valka haigla ajalugu käsitlevas ekspositsioonis on kronoloogilises järjestuses näidatud sündmusi, millel on suur tähtsus nii Valka haiglale kui valkalastele. Infot ja fotosid täiendavad eksponaadid – ammuunustatud meditsiiniseadmed ja -instrumendid, mööbel, personali vormirõivastus ja teised huvitavad meditsiiniajaloo tunnistajad.

Valga muuseum

Läbi olustikupiltide on siin eksponeeritud Valga maakonna ja linnaga seotud loodus-, aja- ja kultuurilugu ‒ ikka muinasajast kuni tänapäevani. Muuseumiekspositsioonidele aitavad mulje loomisel kaasa maketid, muusika ja vahakujud. Lisaks viib Valga Muuseum läbi haridusprogramme, muuseumitunde ning toimuvad loovtöö õpi- ja käsitöö toad.

Saksa sõdurite kalmistu

II Maailmasõjas langenud Saksa armee sõdurite vennaskalmistu. II Maailmasõja aastail langes Lätimaal umbes 90 000 saksa sõjameest. Saksamaalt saadud teadete põhjal on Valka Metsakalmistule (Meža kapi) ajavahemikul 1941-1944 maetud 367 Saksa armee sõdurit. Nende hauad asuvad kolmel eraldi platsil.

Monument „Pühendus Läti Ajutisele Rahvusnõukogule”

Läti Ajutine Rahvusnõukogu asutati 1917. aastal Valkas. Rahvusnõukogu esimesel istungisessioonil võeti vastu deklaratsioon ühinenud ja autonoomse Läti moodustamise kohta Vidzeme, Kurzeme ja Latgale piirkonnas. Mälestusmärk Läti Ajutisele Rahvusnõukogule on kui omamoodi võlatasumine inimestele, kes 1917. aastal, oma eluga riskides, ideaalidest kantuna, samahästi kui võimatus olukorras panid aluse Läti riigile.

Mälestusmärk 1919. a Vabadussõjas langenuile

1919. aastal Läti Vabadussõjas langenud Valmiera jalaväepolgu sõdurite vennaskalmistu. Mälestusmärk „Senlatviešu karavīrs” (Läti muistne sõdalane) avati Valka Metsakalmistul (Meža kapi) 1. oktoobril 1922. aastal. See oli toona Lätimaa provintsis esimene suurem kunstiliselt loodud mälestusmärk, mis rajati I Maailmasõja ja Vabadussõja mälestuseks. Mälestusmärgi idee: muistne Läti sõdalane, toetumas kilbile, seismas kui valvur kangelaste haudade juures. Rahvas hakkas kuju selle valmistanud skulptori nime järgi kutsuma „Milleri jumalaks” (Millera dieviņš).

Mälestusmärk Jānis Cimzele

1887. aastal avati Cimze viimses puhkepaigas Lugaži kalmistul mälestusmärk, mille tarvis olid raha kogunud suurmehe kasvandikud ja austajad. Läti-, eesti- ja saksakeelne tekst jutustab, et mälestusmärgi „oma õpetajate õpetajale” pühendas „tänulik Vidzeme”. Cimze 100. sünniaastapäeval täiendati mälestusmärki portreebareljeefiga.