Läti-Eesti riigipiir

Paik, kus avaneb unikaalne võimalus seista kesklinnas ja samas asuda korraga kahes riigis – ühe jalaga seistes Lätis ja teisega Eestis, hoides ühes käes „saldējumsi” ja teises „jäätist”. Jälgi, kummas käes sulab jäätis kiiremini ehk kas Põhja-Lätis või Lõuna-Eestis. Kuulata, kas Konnaojas (Varžupīte) krooksuvad konnad läti või eesti keeles, ning püüa aru saada, kummas suunas voolab piiriületaja, Pedeli (Pedele) jõgi.