Monuments “Veltījums Latviešu Pagaidu Nacionālajai padomei”

Latviešu Pagaidu Nacionālā padome ir dibināta 1917. gada novembrī Valkā. Savā pirmajā sesijā tā pieņēma deklarāciju par apvienotas un autonomas Latvijas izveidošanu Vidzemes, Kurzemes un Latgales apriņķos. Piemineklis Latviešu Pagaidu Nacionālajai padomei ir sava veida parādu atdošana cilvēkiem, kuri 1917. gadā Valkā riskējot ar savām dzīvībām, ideālu vadīti, faktiski neiespējamā situācijā ielika pamatus Latvijas valstij.

Piemineklis 1919.gada brīvības cīņās kritušajiem

1919. gadā Latvijas Brīvības cīņās kritušo Valmieras kājnieku pulka karavīru brāļu kapi. Piemineklis “Senlatviešu karavīrs” atklāts 1922.gada 1.oktobrī, tas bija Latvijas provincē pirmais lielākais mākslinieciski veidotais piemineklis, kas uzcelts 1. Pasaules kara un Brīvības cīņu piemiņai. Pieminekļa ideja- senlatviešu kareivis uz vairoga atspiedies stāv kā goda sargs pie varoņu kapiem. Tautā to dēvēja par “Millera dieviņu”.

J.Cimzes piemineklis

1887.gadā J.Cimzem par audzēkņu un cienītāju līdzekļiem Valkā, Lugažu kapsētā, viņa atdusas vietā uzstādīja pieminekli. Teksts latviešu, igauņu un vācu valodā vēstī, ka to “savam skolotāju skolotājam” veltījusi “pateicīgā Vidzeme”, bet viņa 100. dzimšanas dienā pieminekli papildināja J.Cimzes portreta cilnis.

Piemineklis Kārlim Ulmanim

Agronoms, politiķis Kārlis Ulmanis /1877-1942/ – LZS dibinātājs, pirmais Latvijas Ministru prezidents, Latvijas Valsts prezidents Valkā uzturējās vairākkārt.Nozīmīga K.Ulmaņa vizīte bija 1918.gada 15. novembrī. Pēc viņa iniciatīvas Valkā organizētā Latvijas Zemnieku savienības centrālās padomes paplašinātā apspriede veicināja Latvijas valsts pasludināšanu 1918.gada 18. novembrī Rīgā.