Burgas Palieņu pļavas

Burgu pļavas aizņem 183ha lielu platību. Viena no Eiropas aizsargājamo dabas tīkla Natura 2000 vietām Latvijā. Burgas pļavas ir patvērums daudziem klajumu mīlošiem augiem un dzīvniekiem. Te ligzdo ķikuts un grieze. Palieņu pļavās uzskaitītas 12 aizsargājamas putnu sugas. Pļavas bagātas ar dažādiem tauriņiem – kopskaitā 167 sugām.

Veckārķu pils

Muižas pils celta historisma stilā, no 1912.-1914.gadam. Pils ir jaunākā pils Latvijā. Veckārķu muižas pils celta neilgi pirms I Pasaules kara. Pilī bija paradzēts izbūvēt 100 istabu, bet tās likteni izlēma kara sākums – vēl neapdzīvoto un nepabeigto ēku kara un agrārās reformas laikā vietējās jaunsaimniecības izmantoja par būvmateriālu ieguves vietu.

Ērģeme pilsdrupas

Ērģemes pilsdrupas ir valsts nozīmes vēstures un arheoloģijas piemineklis. Pirmo reizi rakstos pils minēta 1323.gada maijā. Celta ap 1320. Gadu. Pils celta no vietējiem laukakmeņiem, ķieģeļiem un kaļķu javas. Pils ārējais mūris veido regulāru četrstūri, kuras katra mala bijusi 70 metrus gara. Pils ir konventa tipa pils, ar diviem lieliem nocietinājuma torņiem. Pilij apkārt bija grāvji, kas pildīti ar ūdeni. Priekšpili ar centrālo daļu saistīja paceļamais tilts.

Līgavu akmens

Leģenda vēsta : „Senos laikos igauņi gājuši uz latvju zemēm sirot. Tos karotājus pavadījušas viņu sievas, kuras pie Pedeles upes esot palikušas gaidīt. Tā ilgi gaidījušas, bet vīri neesot nākuši atpakaļ un sievas aiz bēdām metušās upē, tikai viena solījusies gaidīt mūžīgi. Līgava sēdējusi un raudājusi, līdz dvēsele un miesa pārvērtusies akmenī, kas vēl šobrīd atrodas tajā vietā, kur sieva sēdējusi.

Valkas Dižakmens

Garums 4,8 m, platums 4,8 m, augstums līdz 1,5 m. Nosaukumu „Valkas akmens” dižakmenim devuši paši pētnieki. Akmens ir skaldīts, iespējams kapu plāksnēm, tam ir daudz plaisu. Akmens iegūst statusu dižakmens, ja tā tilpums ir virs 10m3, pēc mērījumiem Valkas akmenim ir ap 18 m3.

Zāģezers

Valkas pilsētas ziemeļrietumu daļā atrodas Zāģezers- platība – 13ha. Zāģezers (Kalndzirnavu ezers) ir caurteces ūdenskrātuve, kas izveidota no Pedeles upes ūdeņiem. Zāģezers iekļaujas Peipusa ezera sateces baseinā. Ezera vidējais dziļums ir 1.4m, maksimālais – 2.1m. Ezera dibens dūņains. Pie Pedeles upes iztekas no ezera atrodas regulējams aizsprosts labā stāvoklī.

Zāģavots

Zāģezera tuvumā no zemes dzīlēm iztek valcēniešu izsenis iecienītais avotiņš. 2009. gada vasarā notika ideju konkurss – vārda došana avotiņam. Iedzīvotāji aktīvi izteica savus variantus, kā rezultātā iemīļoto ūdens ņemšanas vietu dēvē par Zāģavotu. 2010. gadā tika veikta Zāģavota labiekārtošana.

Valgas Apmeklētāju centrs

Valgas Apmeklētāju centrs sniedz apmeklētājiem bezmaksas informāciju par Valgas apriņķa (Valgamaa) un Igaunijas tūrisma objektiem, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, aktīvas atpūtas iespējām, kultūras notikumiem, gidu pakalpojumiem un transporta iespējām.