S.Ragžes zemnieku saimniecība Ziediņi

ZS Ziediņi ir maza saimniecība pašos Latvijas ziemeļos, kuras izveidošanu pirms apmēram 10 gadiem sekmēja tas, ka īpašniece Sniedze Ragže, kura ir dārzkopības agronome un savā saimniecībā jau no studiju gadiem Latvijas Lauksaimniecības universitātē audzē dažādas ogu kultūras svaigam patēriņam. Galvenās ogu kultūras ir zemenes, avenes un upenes, kuras audzē, pielietojot videi draudzīgas metodes, izmēģina…

Fonda “1836” ceļa zīme (Valka)

Ceļš plānots kā dāvana Latvijai un mums pašiem – visiem Latvijas iedzīvotājiem valsts simtgadē. Latvijas sauszemes robeža ir 1836 kilometrus gara, tāpēc arī par ceļa nosaukumu izvēlēts tieši skaitlis 1836. Viss maršruts tiks sadalīts simts (100 – kā simtgade) 18,36 kilometru garos posmos, ko veikt, braucot ar automašīnu, divriteni vai staigājot.

Vekšu dabas taka

Atrodas 2.1 km no Zīles un ir kā turpinājums Zīles dabas takai, tās garums 0.5 km, apmēram 45 minūšu gājienā ar kājām. Dabā iezīmēta taka ar informatīvajiem stendiem par augu daudzveidību sausās un kaļķainās pļavās, par simtgadīgiem ozoliem, kuros mīt lapu koku praulgrauži, par upju palieņu pļavām, par vecupēm un to veidošanos.

Dabas taka “Lustiņdruva”

Lustiņdruvas taka atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. Vēsturiski Lustiņdruva jau muižas laikos un pirmās brīvvalsts laikā veidota kā atpūtas vieta, šajā periodā muižas dārznieks mežā izveidojis pastaigu celiņus. ustiņdruvas takas galvenās vērtības ir saistāmas ar Ķires upes ieleju, tai abpus piegulošajiem mežiem un teritorijas kultūrvēsturi.