Uzsākta Rīgas ielas 7A un Rīgas ielas 1 ēku demontāža

Šonedēļ tika uzsākta projekta „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” ietvaros paredzēto ēku demontāža – vecās tirgus ēkas (Rīgas iela 7A) un bijušās robežmājiņas (Rīgas iela 1). Projekta ietvaros paredzētos būvdarbus veic Igaunijas uzņēmums AS TREV-2 Grupp, kopējā līguma summa 4 915 899,45 EUR (t.sk., Valkas pusei 2 977 307,60 EUR un Valgas pusei 1 938 591,85 EUR). Būvdarbu autoruzraudzību…

Parakstīts līgums par kopēja Valgas – Valkas pilsētas centra būvdarbiem

Šodien vēsturiskajā Valgas pilsētas rātsnamā svinīgi parakstīts trīspusējs būvdarbu līgums par Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstības projektu starp Valgas pagasta valdi, Valkas novada domi un būvdarbu veicēju AS TREV-2 Grupp. Projekta „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” mērķis ir radīt kopēju pārrobežu ārtelpu uz Igaunijas – Latvijas robežas Dvīņu pilsētā Valgā –…

Parakstīs līgumu ar būvniekiem par Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra būvdarbiem

Pirmdien, 9. decembrī plkst. 11.00 visi interesenti laipni aicināti uz Valgas apmeklētāju centru, Kesk ielā 11, Valgā (bijušo Valkas Rātsnamu), kur tiks parakstīts trīspusējs līgums starp Valgas pagasta domi, Valkas novada domi un būvdarbu firmu AS “TREV-2 Grupp” par projekta “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” būvdarbu uzsākšanu.

Valga Valka

Dvīņu pilsētas ValgaValka sāk kopīgi iepazīstināt ar reģionu

Ar Igaunijas – Latvijas programmas atbalstu, tiek veidots dvīņu pilsētas Valgas – Valkas centrs. Galvenais mērķis ir radīt atraktīvu un cilvēkiem draudzīgu risinājumu kopējai ārtelpai uz Igaunijas – Latvijas robežas Dvīņu pilsētā Valgā – Valkā. Projekta rezultātā Valgas – Valkas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem būs radīta unikāla teritorija, ko varēs izmantot ikdienā un kur varēs…

vv_centre_1

Izsludināts projekta “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” būvdarbu iepirkums

2019. gada maijā Valgas pilsētas valde izsludināja projekta “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” būvdarbu iepirkumu. Lai iegūtu tehniski un ekonomiski labāko risinājumu, tiek rīkots viens būvdarbu iepirkums gan Valgas, gan Valkas pusei. Ar informāciju par būvdarbu iepirkumu var iepazīties https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1560316/general-info (reģistrācijas numurs 206895). Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz minētajā elektroniskajā sistēmā līdz 2019. gada 19. jūnija 12:00.…

Meating

Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība

Piektdien, 2018. gada 14. septembrī Valgas dzelzceļa stacijā notika Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstības projekta sanāksme, kurā piedalījās Valkas novada domes, Valgas pagasta valdes pārstāvji un abu pašvaldību tūrisma informācijas centru darbinieki. Galvenās sanāksmē apspriestās tēmas bija būvprojekta izstrādes progress un Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra mārketinga aktivitātes. Projekta „Valgas – Valkas…

Meating

Notikusi projekta “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” mārketinga aktivitāšu sanāksme

Piektdien, 1.jūnijā notika projekta “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” sanāksme, kurā Valgas un Valkas pašvaldību pārstāvji pārrunāja projekta mārketinga aktivitātes. Dalībnieki diskutēja par projektā paredzētiem Valgas-Valkas centra mārketinga un veicināšanas mērķiem un to sasniegšanas aktivitātēm. Jaunizveidotā Dvīņu pilsētu centra atpazīstamības veicināšanai ir paredzētas regulāras preses relīzes un publikācijas, dažādas interneta mārketinga metodes, mārketinga materiālu sagatavošana,…

crop_250x250_VV_Centre_3

Izstrādā Valgas – Valkas Centra būvprojektu

Valkas novada dome sadarbībā ar Valgas pašvaldību īsteno INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projektu „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” (Nr. Est-Lat 51). Pašlaik notiek Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju ielas būvprojektu izstrāde, ko veic arhitektu birojs no Spānijas “In Project Studio Barcelona SPC”. Plānots…

Meating

Parakstīts Finansēšanas līgums par projekta Valgas-Valkas centrs īstenošanu

Valkas novada dome kā projekta vadošais partneris un Igaunijas Republikas Finanšu ministrija kā programmas Vadošā iestāde 2017.gada 13.novembrī parakstīja Finansēšanas līgumu par INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014 – 2020 projekta „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” (Nr. Est-Lat 51) īstenošanu. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Valgas pilsētas valdi. Projekta mērķis ir…

Kataloniešu vizīte Valkā

Kataloniešu arhitektu biroja “Safont – Tria arquitectes” pārstāvja darba vizīte Valkā

18.maijā Valkā darba vizītē viesojās arhitektu biroja “Safont – Tria arquitectes” pārstāvis Jordi Safont – Tria. Arhitekts kārtējo reizi tikās ar Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli, Valgas mēru Kalevu Herku un citiem abu pilsētu speciālistiem, lai runātu par projekta “Valkas – Valgas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju ielas koncepcija” gaitu un apspriestu…