Dvīņu pilsētas ValgaValka sāk kopīgi iepazīstināt ar reģionu

Ar Igaunijas – Latvijas programmas atbalstu, tiek veidots dvīņu pilsētas Valgas – Valkas centrs. Galvenais mērķis ir radīt atraktīvu un cilvēkiem draudzīgu risinājumu kopējai ārtelpai uz Igaunijas – Latvijas robežas Dvīņu pilsētā Valgā – Valkā. Projekta rezultātā Valgas – Valkas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem būs radīta unikāla teritorija, ko varēs izmantot ikdienā un kur varēs…

Izsludināts projekta “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” būvdarbu iepirkums

2019. gada maijā Valgas pilsētas valde izsludināja projekta “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” būvdarbu iepirkumu. Lai iegūtu tehniski un ekonomiski labāko risinājumu, tiek rīkots viens būvdarbu iepirkums gan Valgas, gan Valkas pusei. Ar informāciju par būvdarbu iepirkumu var iepazīties https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1560316/general-info (reģistrācijas numurs 206895). Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz minētajā elektroniskajā sistēmā līdz 2019. gada 19. jūnija 12:00.…

Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība

Piektdien, 2018. gada 14. septembrī Valgas dzelzceļa stacijā notika Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstības projekta sanāksme, kurā piedalījās Valkas novada domes, Valgas pagasta valdes pārstāvji un abu pašvaldību tūrisma informācijas centru darbinieki. Galvenās sanāksmē apspriestās tēmas bija būvprojekta izstrādes progress un Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra mārketinga aktivitātes. Projekta „Valgas – Valkas…

Notikusi projekta “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” mārketinga aktivitāšu sanāksme

Piektdien, 1.jūnijā notika projekta “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” sanāksme, kurā Valgas un Valkas pašvaldību pārstāvji pārrunāja projekta mārketinga aktivitātes. Dalībnieki diskutēja par projektā paredzētiem Valgas-Valkas centra mārketinga un veicināšanas mērķiem un to sasniegšanas aktivitātēm. Jaunizveidotā Dvīņu pilsētu centra atpazīstamības veicināšanai ir paredzētas regulāras preses relīzes un publikācijas, dažādas interneta mārketinga metodes, mārketinga materiālu sagatavošana,…

Izstrādā Valgas – Valkas Centra būvprojektu

Valkas novada dome sadarbībā ar Valgas pašvaldību īsteno INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projektu „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” (Nr. Est-Lat 51). Pašlaik notiek Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju ielas būvprojektu izstrāde, ko veic arhitektu birojs no Spānijas “In Project Studio Barcelona SPC”. Plānots…

Parakstīts Finansēšanas līgums par projekta Valgas-Valkas centrs īstenošanu

Valkas novada dome kā projekta vadošais partneris un Igaunijas Republikas Finanšu ministrija kā programmas Vadošā iestāde 2017.gada 13.novembrī parakstīja Finansēšanas līgumu par INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014 – 2020 projekta „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” (Nr. Est-Lat 51) īstenošanu. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Valgas pilsētas valdi. Projekta mērķis ir…

Kataloniešu arhitektu biroja “Safont – Tria arquitectes” pārstāvja darba vizīte Valkā

18.maijā Valkā darba vizītē viesojās arhitektu biroja “Safont – Tria arquitectes” pārstāvis Jordi Safont – Tria. Arhitekts kārtējo reizi tikās ar Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli, Valgas mēru Kalevu Herku un citiem abu pilsētu speciālistiem, lai runātu par projekta “Valkas – Valgas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju ielas koncepcija” gaitu un apspriestu…

Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība

Projekta nosaukums, Nr. „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” (“Valga – Valka Twin – Town Centre Development”) Nr. Est-Lat 51 Fonds Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) Programma INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbībasprogramma 2014 – 2020 Projekta īstenošanas laiks 2017.gada 1.aprīlis līdz 2020.gada 31.marts Projekta mērķi Projekta mērķis ir radīt kopēju pārrobežu ārtelpu uz Igaunijas –…

“Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju ielas koncepcija” konkursa uzvarētāja piedāvājums

Valkas novada dome un Valgas pilsētas valde 2016.gadā rīkoja starptautisku arhitektūras konkursu “Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju ielas koncepcija”. Konkursa mērķis bija atrast labāko un piemērotāko risinājumu kopīgai pilsētas teritorijai abpus Latvijas un Igaunijas robežai un gājēju ielai. No septiņiem darbiem, kas kvalificējās konkursam, par labāko tika atzīts darbs ar nosaukumu…

Apskatāmi Valkas-Valgas dvīņu pilsētu centra teritorijas un gājēju ielas koncepciju piedāvājumi

Līdz 14. jūlijam Valkas pilsētas kultūras nama 2.stāvā apskatāmi konkursa “Valgas-Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju ielas koncepcija” piedāvājumi. Izstādē ir apskatāmi gan uzvarētāja, gan pārējo pretendentu koncepcijas. Konkursa mērķis bija atrast labāko un piemērotāko risinājumu kopīgai pilsētas teritorijai abpus Latvijas un Igaunijas robežai un gājēju ielai, tādējādi radot patīkamu un unikālu publisko ārtelpu…