vv_centre_1

Izsludināts projekta “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” būvdarbu iepirkums

2019. gada maijā Valgas pilsētas valde izsludināja projekta “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” būvdarbu iepirkumu. Lai iegūtu tehniski un ekonomiski labāko risinājumu, tiek rīkots viens būvdarbu iepirkums gan Valgas, gan Valkas pusei. Ar informāciju par būvdarbu iepirkumu var iepazīties https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1560316/general-info (reģistrācijas numurs 206895). Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz minētajā elektroniskajā sistēmā līdz 2019. gada 19. jūnija 12:00.…