robeza_vasara

Notiek konkursa “Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju ielas koncepcija” iesniegto piedāvājumu izvērtēšana

Šodien, 3.jūnijā, notiek Valkas novada domes un Valgas pilsētas valdes rīkotā starptautiskā arhitektūras konkursa “Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju ielas koncepcija” iesniegto piedāvājumu izvērtēšana.  Kopumā saņemti priekšlikumi no 8 dalībniekiem, diemžēl viens nav kvalificēts, jo nebija iesniegti nepieciešamie kvalifikāciju apliecinošie dokumenti.  Zināms, ka 4 pieteikumi ir no Latvijas, 2 no Igaunijas…