ĒRĢEMES PILSDRUPU 700 GADU SENATNES SPOGULIS

2023.gada 29.jūlijā Ērģemes pagastā, atdzimstot Livonijas Karapulka nometnēm un viduslaiku aurai,  tiks svinēta Ērģemes pils 700 gade. Šogad šīs svinības tiks rīkotas ar Vidzemes plānošanas reģiona, Valsts Kultūrkapitāla fonda un Valkas novada pašvaldības finansiālu atbalstu, pulcējot kopā vietējās kopienas, Latvijas pilsētu un Dienvidigaunijas ļaudis. Ir plānots, ka pasākumu kuplinās mājražotāju un amatnieku tirdziņš, kā arī…