Norit aktīvs darbs pie “18. Lielā Labdarības Robežtirgus” plānošanas

Vēl aizvien norit aktīvs darbs pie “18. Lielā Labdarības Robežtirgus” plānošanas! Varam paziņot, ka pieteikšanās tiks atklāta 1. aprīlī plkst. 10:00 un būs atvērta līdz 15. aprīlim!Atgādinām svarīgākās lietas piesakoties Robežtirgum: pieteikšanās būs pieejama tikai elektroniskā veidā, lai visiem tirgotājiem dotu vienlīdzīgas iespējas nokļūt tirgotāju rindā; pieteikumi tiks izskatīti rindas kārtībā, kura veidojas no anketas iesūtīšanas laika; pieteikties…