Atzīmējot Eiropas sadarbības programmas 30. gadadienu, Valgas-Valkas dvīņu pilsētas centrā iestādīti 30 koki

19. septembrī, sadraudzības pilsētas Valgas-Valkas jaunajā kopīgajā centrā tika atzīmēta Eiropas pārrobežu sadarbības 30. gadadiena. Šajā simboliskajā notikumā, jaunajā Valgas-Valkas kopīgajā centrā tika iestādīti 30 koki. Koku stādīšanā piedalījās Igaunijas vēstnieks Latvijā Arti Hilpus, Latvijas vēstnieks Igaunijā Raimonds Jansons, Valgas pašvaldības vadītāja Estere Karuse, Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, programmas vadošās iestādes un…