ValgaValka linnasüdames alustati lammutustöid

Seoses ValgaValka ühise linnasüdame arendustöödega alustati teisipäeval, 17. detsembril Valka poolel lammutustöödega. Üleliigsete hoonete eemaldamisega valmistatakse ala ette kevadel algavateks ehitustöödeks. Lammutamisele kuuluvad nii vana turuhoone (Rigas 7A, Valka) ja sellega seotud konstruktsioonid kui piiripunkt (Rigas 1, Valka). Kaksiklinna ühise linnasüdame arendusprojektiga uuendatakse ning arendatakse ühist avalikku ruumi, hõlmates nii ajaloolist kesklinna piirkonda kui ka…

Allkirjastati Valga ja Valka vaheline ühise linnasüdame ehitamise leping

Täna allkirjastati pidulikult Valga Raekojas Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamise projektiga kavandatud ehitustööde leping Valga Vallavalitsuse, Valka Kihelkonnaduuma ning töövõtja AS TREV-2 Grupp poolt. Projekti käigus uuendatakse ning arendatakse ühist avalikku ruumi, hõlmates nii ajaloolist kesklinna piirkonda kui ka jalakäijate tänavat Valga-Valka linnades. Eesmärgiks on luua hubane ning unikaalne avalik ruum linna elanikele ning külastajatele. Ehitustööd…

Valga Valka

Kaksiklinn ValgaValka astub ühiseid samme piirkonna tutvustamiseks

Eesti-Läti programmi toel arendatakse ValgaValka kaksiklinna keskust. Projekti eesmärgiks on rajada Valga ja Valka piirile ühine atraktiivne linnasüda, mis teenindab nii kohalikke elanikke kui linna külalisi. Selleks viiakse läbi ulatuslikud ehitustööd kahe linna piiril, mille käigus rajatakse muuhulgas jalakäijate tänav Valga Jaani ja Valka Luke kirikute vahele. Lisaks saab uue näo riigipiiri tähistava Konnaoja ümbrus…

Meating

Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamine

Reedel 14.septembril 2018. kogunesid Valga raudteejaama hoonesse Valga Vallavalitsuse ja Valka omavalitsuse esindajad koos mõlema linna turismiinfo keskuse töötajatega, arutamaks üheskoos Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamise projektiga seonduvaid küsimusi. Kohtumise peamisteks teemadeks olid ehitusprojekti valmimine ja ühise linnasüdame turundusalased tegevused.  Projekti käigus on kavas uuendada ning arendada ühist avalikku ruumi, hõlmates nii kesklinna piirkonda kui ka…

Meating

Toimus Valga/Valka ühise linnasüdame projekti turunduskoosolek

Reedel, 1.juunil kogunesid Valga ja Valka esindajad, et ühiselt läbi rääkida Valga/Valka kaksiklinna keskuse arendamise kommunikatsiooni- ja turundustegevus. Koosviibijad arutasid projektis seatud eesmärke ning nende saavutamiseks vajalikke tegevusi. Kokku lepiti ka edasistes sammudes. Loodava ühise linnaruumi turundamiseks näeb projekt ette nii meediateavitusi, veebiturundust, füüsiliste reklaammaterjalide väljatöötamist kui ka erinevate turismi ja ettevõtlusega seotud võrgustike kaasamist.…

Visit Valga Centre 3

Valga-Valka keskuse ehitusprojekti koostamine

Valka omavalitsus koostöös Valga Vallavalitsusega viib ellu INTERREG Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi 2014-2020 raames projekti Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamine (nr Est-Lat 51). Valga-Valka kaksiklinna keskuse ja jalakäijate tänavate projetkeerimistöid viib läbi Hispaania arhitektuuribüroo “In Project Studio Barcelona SPC”. Projekteerimistööd on lõpusirgel ning lõpetatakse hiljemalt 2018. aasta juuli lõpuks. Ehitustöödega tehakse algust 2018. aasta teises pooles.…

Meating

Valga – Valka kaksiklinna keskuse arendamise tööprojekti tutvustamine

Valga-Valka kaksiklinna arendamise projekti eesmärgiks on ühendada Valga ning Valka linnad, et kujuneks ühtne kesklinna piirkond ja jalakäijate tänav, mis toetaks piiriülest liikumist ning looks ühist linnaruumi. Projekti käigus uuendatakse ja arendatakse ühist avalikku ruumi, hõlmates nii kesklinna piirkonda kui ka jalakäijate (Sõpruse/Raina) tänavat Valga-Valka linnades. Projekti tulemusel valmib  hubane ning unikaalne avalik ruum linna…

Kataloniešu vizīte Valkā

Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamine eskiisi tutvustamine

18.mail 2017 leidis aset Lätis Valka linnas „Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamine“ projekti eelprojekti eskiislahendust tutvustav kohtumine.   Kohtumise päevakorras oli kokku kolm punkti: eelprojekti eskiislahenduse tutvustamine, projekti esialgse eelarve tutvustamine ning jooksvate probleemide lahendamine.   Projekti tutvustasid Valga ja Valka esindajatele peaprojekteerija Jordi Safont-Tria firmast In Project Studio Barcelona ja projekteerijad firmast Keskkonnaprojekt OÜ.  …

crop_250x250_P01_Creek

Valga-Valka Keskus

Projekti lühikirjeldus:   Valga-Valka kaksiklinna moto on „Üks linn, kaks riiki” millega soovitakse teadvustada Valga-Valkat kui ühtset linna selle elanikele, külastajatele kui ka ettevõtjatele. Valga-Valka kaksiklinna arendamise projekti eesmärgiks on ühendada veelgi enam Eesti Valga ning Läti Valka linna osad, kujundamaks ühtne keskne piirkond ja jalakäijate tänav, mis toetaks piiriülest liikumist ning looks ühist linnaruumi.…