Valga ja Valka uus ühine keskväljak sai nurgakivi

11. juunil, Valga ja Valka sünnipäeval, asetati kaksiklinnade festivali raames pidulikult nurgakivi uuele ühisele keskväljakule. Sündmuse raames saadeti ajakapsliga ühtlasi sõnum tulevastele põlvedele. „Rajatav ühine keskus on ülimalt oluline rõhutamaks kaksiklinna olemust – üks linn, kaks riiki. Ajalooliselt on Valga ja Valka olnud üks linn, mis 1920. aastal kaheks jagati. Kahe linna vahele tõmmatud piir…

Valga-Valka kaksiklinna keskuse ehitustööd jätkuvad vaatamata eriolukorrale

Märtsis said alguse Valga-Valka linnasüdame ehitustööd, mille käigus uuendatakse ning arendatakse ühist avalikku ruumi, hõlmates nii kesklinna piirkonda kui kahte linna ühendavat jalakäijate tänavat. Eesmärgiks on luua hubane ning unikaalne avalik ruum linna elanikele ja külastajatele. Ehitustöid teostatakse Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamise projekti raames, mida toetab Eesti-Läti programm. Projekti kogumaksumus on ligikaudu 5,3 mln eurot,…

Liikluspiirangud Valga-Valka keskuse ehitustööde ajal

Märtsikuus algab ValgaValka ühise linnasüdame ehitus. Sellega seoses muutub liikluskorraldus Riia, Raja ja Sepa tänavatel. Lisaks suletakse liikluseks Ramsi sild ning jalakäijatele Sõpruse tänav. Piirkonnas elavatele inimestele tagatakse ligipääs oma kodudele ning säilib ka igapäevane juurdepääs Selveri ja Rimi kauplustele.Bussiliikluse ümbersuunamise tõttu on muutunud ajutiselt bussipeatuste asukohad. Linnaliini puudutab Pudrumäe peatuse asukoha muutus, see hakkab…

ValgaValka linnasüdames alustati lammutustöid

Seoses ValgaValka ühise linnasüdame arendustöödega alustati teisipäeval, 17. detsembril Valka poolel lammutustöödega. Üleliigsete hoonete eemaldamisega valmistatakse ala ette kevadel algavateks ehitustöödeks. Lammutamisele kuuluvad nii vana turuhoone (Rigas 7A, Valka) ja sellega seotud konstruktsioonid kui piiripunkt (Rigas 1, Valka). Kaksiklinna ühise linnasüdame arendusprojektiga uuendatakse ning arendatakse ühist avalikku ruumi, hõlmates nii ajaloolist kesklinna piirkonda kui ka…

Allkirjastati Valga ja Valka vaheline ühise linnasüdame ehitamise leping

Täna allkirjastati pidulikult Valga Raekojas Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamise projektiga kavandatud ehitustööde leping Valga Vallavalitsuse, Valka Kihelkonnaduuma ning töövõtja AS TREV-2 Grupp poolt. Projekti käigus uuendatakse ning arendatakse ühist avalikku ruumi, hõlmates nii ajaloolist kesklinna piirkonda kui ka jalakäijate tänavat Valga-Valka linnades. Eesmärgiks on luua hubane ning unikaalne avalik ruum linna elanikele ning külastajatele. Ehitustööd…

Valga Valka

Kaksiklinn ValgaValka astub ühiseid samme piirkonna tutvustamiseks

Eesti-Läti programmi toel arendatakse ValgaValka kaksiklinna keskust. Projekti eesmärgiks on rajada Valga ja Valka piirile ühine atraktiivne linnasüda, mis teenindab nii kohalikke elanikke kui linna külalisi. Selleks viiakse läbi ulatuslikud ehitustööd kahe linna piiril, mille käigus rajatakse muuhulgas jalakäijate tänav Valga Jaani ja Valka Luke kirikute vahele. Lisaks saab uue näo riigipiiri tähistava Konnaoja ümbrus…

Meating

Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamine

Reedel 14.septembril 2018. kogunesid Valga raudteejaama hoonesse Valga Vallavalitsuse ja Valka omavalitsuse esindajad koos mõlema linna turismiinfo keskuse töötajatega, arutamaks üheskoos Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamise projektiga seonduvaid küsimusi. Kohtumise peamisteks teemadeks olid ehitusprojekti valmimine ja ühise linnasüdame turundusalased tegevused.  Projekti käigus on kavas uuendada ning arendada ühist avalikku ruumi, hõlmates nii kesklinna piirkonda kui ka…

Meating

Toimus Valga/Valka ühise linnasüdame projekti turunduskoosolek

Reedel, 1.juunil kogunesid Valga ja Valka esindajad, et ühiselt läbi rääkida Valga/Valka kaksiklinna keskuse arendamise kommunikatsiooni- ja turundustegevus. Koosviibijad arutasid projektis seatud eesmärke ning nende saavutamiseks vajalikke tegevusi. Kokku lepiti ka edasistes sammudes. Loodava ühise linnaruumi turundamiseks näeb projekt ette nii meediateavitusi, veebiturundust, füüsiliste reklaammaterjalide väljatöötamist kui ka erinevate turismi ja ettevõtlusega seotud võrgustike kaasamist.…

Visit Valga Centre 3

Valga-Valka keskuse ehitusprojekti koostamine

Valka omavalitsus koostöös Valga Vallavalitsusega viib ellu INTERREG Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi 2014-2020 raames projekti Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamine (nr Est-Lat 51). Valga-Valka kaksiklinna keskuse ja jalakäijate tänavate projetkeerimistöid viib läbi Hispaania arhitektuuribüroo “In Project Studio Barcelona SPC”. Projekteerimistööd on lõpusirgel ning lõpetatakse hiljemalt 2018. aasta juuli lõpuks. Ehitustöödega tehakse algust 2018. aasta teises pooles.…

Meating

Valga – Valka kaksiklinna keskuse arendamise tööprojekti tutvustamine

Valga-Valka kaksiklinna arendamise projekti eesmärgiks on ühendada Valga ning Valka linnad, et kujuneks ühtne kesklinna piirkond ja jalakäijate tänav, mis toetaks piiriülest liikumist ning looks ühist linnaruumi. Projekti käigus uuendatakse ja arendatakse ühist avalikku ruumi, hõlmates nii kesklinna piirkonda kui ka jalakäijate (Sõpruse/Raina) tänavat Valga-Valka linnades. Projekti tulemusel valmib  hubane ning unikaalne avalik ruum linna…