Valga linna ajaloolised kaardid jutustavad loo Valga kujunemisest piiri- ja raudteelinnaks alates varasest keskajast kuni tänapäevani. Kaartide juures on iga ajastu kohta ülevaatlik selgitus toimunud muutustest, huvitavamad tähelepanekud ja iseloomustavad pildid. Näitusega koos avaneb ka Valga linna veebikroonika valgalinn.ee kaardirakendus.

Valga nime esmamainimine pärineb 13. sajandi teisest poolest, mõned allikate andmetel 1266. aastast. Esimene Valga linna märge kaardil on 1539. aastast Olaus Magnuse „Carta Marinas“. Detailselt kogu linna territooriumi kujutav esimene kaart koostati 1683. aastal ning veidi hiljem, 1693. aastal, ka Konnaoja teisel kaldal asuva Luke asula kohta (tänapäeval Valka linn). Näitusele on hilisematest kaartidest valitud linna kujunemist kõige paremini iseloomustavad 18.-20. sajandi kaardid. Näha on nii linnapiiride ja -hoonestuse laienemine, kui ka Eesti-Läti piiritõmbamisega linnalt äravõetud maa-alad. 20. sajandi teisest poolest on esindatud tolleaegsed generaalplaanid, mis ühelt poolt on hämmastavad radikaalsuse ja grandioossusega, teiselt poolt iseloomustavad nõukogude aja (kohati kaootilist) mõttelaadi.

Näituse koostas Kalev Härk.

Kaardid on kogutud Eesti ja Läti arhiivide ja muuseumide fondidest, aga ka erakogudest. Mitmete kaartide puhul aitas leidmisele kaasa Tõnu Raid. Nõu ja jõuga aitas kaasa Valga muuseum. Näitusematerjalide väljatrükkimist toetas Valga vallavalitsus.

blank

detsember 22 @ 16:00
16:00 — 21:00 (5h)

Valga Muuseum