Vabaõhulava

Vabaõhulava on ehitatud 1969. aastal. Paik on märkimisväärne selle poolest, et lava eraldab vaatajate kohtadest Valka linna läbiv Pedeli jõgi. Vaatajate poolt ja lava aga ühendab kaks üle jõe ehitatud sillakest. Laval on 2000 kohta ja vaatajate poolel umbes 2000 istekohta.

Läti-Eesti riigipiir

Paik, kus avaneb unikaalne võimalus seista kesklinnas ja samas asuda korraga kahes riigis – ühe jalaga seistes Lätis ja teisega Eestis, hoides ühes käes „saldējumsi” ja teises „jäätist”. Jälgi, kummas käes sulab jäätis kiiremini ehk kas Põhja-Lätis või Lõuna-Eestis. Kuulata, kas Konnaojas (Varžupīte) krooksuvad konnad läti või eesti keeles, ning püüa aru saada, kummas suunas voolab piiriületaja, Pedeli (Pedele) jõgi.