Valga-Valka kaksiklinna ühise puhkeala uuendamine ja arendamine

Foto: Rain Aunapu. Valga ja Valka arendavad koostöös ühist linnaruumi, et muuta elukeskkond kohalikele elanikele meeldivamaks ja kaasaegsemaks. Valga Vallavalitsus ja Valka Kihelkonnaduumaga viisid INTERREG Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi 2014-2020 raames ellu projekti “Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamine (Est-Lat 51)“, mille tegevused on nüüdseks lõpetatud – Konnaoja puhastati osaliselt setetest, kallastelt eemaldati võsa ning rajati kergliiklustee,…